Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


JUOZAS DINGELIS
Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas

Juozas Dingelis

Gimė 1946 m. sausio 1 d. Varėnos rajono Čižiūnų kaime valstiečio šeimoje.
1959 m., baigęs Valkininkų vidurinės mokyklos aštuonias klases, įstojo į Vilniaus miškų technikumą. 1963 m. (17 metų) jį baigė ir pradėjo dirbti Alytaus miškų ūkio Daugų girininkijos girininko pavaduotoju.
1966 m. paskirtas Valkininkų miškų ūkio vyresniuoju inžinieriumi, 1973–1988 m. – Valkininkų girininkijos girininku.
1988 m. Miškų ūkio ministro įsakymu perkeltas į Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiojo inžinieriaus pareigas.
1990 m. gegužės 2 d. paskirtas Vilniaus miškų urėdijos urėdu, juo dirbo iki 2000 m. lapkričio 27 d.
40 metų dirbo miškininku: nuo miško darbininko, girininko iki įmonės vadovo. Buvo išrinktas Lietuvos miškų urėdų tarybos pirmininku.
16 metų dainavo Varėnos vyrų vokaliniame ansamblyje „Girios aidas“, koncertavo Europos šalyse, Kuboje, Vietname. Vėliau dainavo folkloro ansamblyje „Nalšia“.
1995 m. kartu su šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, kitais šviesuoliais atkūrė Lietuvai pagražinti draugiją.
IV draugijos suvažiavime 2007 m. vasario 3 d. penktą kartą išrinktas valdybos pirmininku. Šias pareigas eina ir dabar. Draugija išaugo į vieną didžiausių ir veikliausių organizacijų Lietuvoje.
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, Kultūros žymūno ženklu, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos miškų ministro padėkomis.
Vilniaus pedagoginio universiteto Regionų socialinės organizacijos plėtros centro koordinatorius.
Nepartinis.
Vedęs, turi tris dukteris. 

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2010 m. sausio 13 d.