Laba diena mielieji draugijos nariai,

Iškilmingai  pasirašėme Vilniaus rotušėje birželio 13 d. Nacionalinio susitarimo tekstą, kurį dabar inicijuojame, kad Jį pasirašytų  kuo daugiau visuomeninių organizacijų, bendruomenių ir visi piliečiai.
Juk mes kiekvienas atsakingas už Lietuvą, visi kartu privalom padaryti, kad joje būtų gera ir saugu gyventi.
Turime išrinktą komitetą ( kuris dar plėsis, įjungiant atstovus iš regionų) ir valdyba su aktyviais žmonėmis vietose  kursime iniciatyvines grupes rajonuose ir miestuose, rengsime programas,  planus, strategijas ir pasiūlymus valdžiai.

Sveikinu LPD  Panevėžio, Rokiškio  ir Pakruojo  skyrių  atstovus, susitikimo  2016.07.15 d. Panevėžyje dalyvius, linkiu malonaus bendravimo, dalijimosi patirtimi ir gerų įspūdžių. Apgailestauju, kad šį kartą negaliu atvykti.
Esu sužavėtas puikią kelione dviračiais  " Per žydinčią Aukštaitiją"  ir Jūsų visų gražiais darbais Tėvynei Lietuvai.
Panevėžiečiai, nuoširdus ačiū jums, Jūs nepakartojami, vien pažiūrėjus Stepono Kubecko  filmą, kaip jūs  apjungėte visus  Tautos vienijimo sąšaukoje ant Upytės piliakalnio, likau labai sujaudintas. Tikrai Mūsų vienybėje - jėga.

Laimės, sveikatos ir sėkmės Jums visiems.

Pagarbiai
LPD valdybos pirmininkas
Juozas Dingelis

_________________________________________________________________________________

Sveiki mielieji LPD skyrių vadovai,
Dar kartą prašau aktyviai organizuoti ir dalyvauti Tautos vienijimo sąšaukoje “Piliakalnių šviesą”.
Tegul ugnelė Gabija sujungia mūsų širdis su viso pasaulio lietuviais, pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį.

Linkių visiems geros nuotaikos, puikios vasaros, laimės ir sveikatos.

Pagarbiai,

LPD valdybos pirmininkas
Juozas Dingelis

_________________________________________________________________________________

GERB. Irenai  ir Romui Sadauskams

Ačiū už nuostabų ir dvasingą renginį. visiems labai patiko.
V.Visocko reportažas iš Demeniškų yra svetainėje slaptai.lt.,

Dzidziulis dėkui už svetingumą ir vaišingumą.
Linkim laimės ir sveikatos.

Juozas Dingelis

_________________________________________________________________________________

 

IŠAUGO IŠ GIMTOSIOS ŽEMĖS
Šiemet Lazdijų rajono Demeniškių kaime esančioje rašytojo Romo Sadausko sodyboje tradicinė tarmių ir šnektų šventė, arba atlaidai, buvo skirta daugiausia vietovardžiams. Taigi 2016 m. liepos 2 d. į šią sodybą susirinko, suvažiavo iš arti ir iš toli visokio amžiaus, įvairiausių profesijų žmonių,  kuriems rūpi gimtosios kalbos, jos įvairovės  puoselėjimas, visokių vietų vietelių pavadinimų kilmė. Atvyko ir menininkų, dainininkų, rašytojų, mokslininkų, tarp kurių buvo matyti nemaža kalbininkų, tarmių tyrėjų... Žinoma, bene gausiausiai susibūrė dainaviškių, dabar dažniausiai  dzūkais vadinamų.
Biblioteka, kokios dar nebuvo
Buvo matyti taip pat kai kurių visuomeninių organizacijų atstovų. Štai Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis su  draugijos p-ko pavaduotojais Jonu Ivoška bei Ramučiu Oleka išskleidė ir savo organizacijos vėliavą! Dėl to dalyvių ūpas dar pakilo, nes aplinka pasidarė jau tikrai šventiška. O Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė,XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė  Dalia Poškienė atsivežė vertingų knygų,  kurias dovanojo  įdomiausiai šnekėjusiems, daugiausia vietovardžių suminėjusiems kalbėtojams, neaplenkdama, beje, ir sodybos šeimininko.
Knygų atsigabeno ir nemaža kitų šventės dalyvių. Jas arba dovanojo vieni kitiems, arba paliko R. Sadausko sumanytai Meilės bibliotekai, kuri ir buvo atidaryta toje pačioje sodyboje, tą pačią dieną. O kad tokia biblioteka iš tiesų yra ir veikia, patvirtina ta proga atidengta ant namo sienos pritaisyta meniškai apipavidalinta medinė lentelė su atitinkamu užrašu.
Kaip sakė, R. Sadauskas, šis pavadinimas reiškia idėją, kad vos ne kiekvienoje knygoje vienaip ar kitaip rašoma apie meilę: vieno žmogaus meilę kitam, meilę savo Tėvynei, tėviškei, gamtai... Taigi  šioje bibliotekoje  gali būti pačių įvairiausių knygų. Ir dar viena naujojo Demeniškių kultūros židinio ypatybė – lankytojo pasiimtos knygos galima  negrąžinti, svarbu, kad ji bus skaitoma, eis iš vienų rankų į kitas. O bibliotekoje atsiras kitų knygų, kurias suneš čia besilankantys žmonės.
Nei apsakysi, nei aprašysi...
Gražia švente džiaugėsi ir Šlavantų seniūnijos vadovė Julija Maziukienė, kuri ne reta viešnia Irutės ir Romo Sadauskų sodyboje įvairiomis progomis.  Juk čia vykstantys renginiai – tai ypač įdomūs  seniūnijos kultūrinio gyvenimo įvykiai.
Nemaža kalbėta apie kilusį  iš Demeniškių bibliotekininką, pedagogą,   rašytoją Albiną Andrulionį, išgarsėjusį vaikams skirta apysaka „Baltaplunksnė“, bet sovietmečiu valdžios ignoruotą, o ir apskritai nepelnytai primirštą.  Apie jį plačiai ir įdomiai pasakojo rašytojo duktė –Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė.
A. Andrulionio pastangomis prieškariu buvo įsteigta Lazdijų miesto biblioteka, joje kurį laiką jis ir dirbo, tad visai logiška būtų šią kultūros įstaigą pavadinti rašytojo vardu. Susirinkusieji vieningai parėmė šią iniciatyvą savo parašais.
Išgarsėjo ir A. Andrulionio sukurtas eilėraštis „Mano tėviškėlė“, tapęs žinoma liaudies daina, kuri buvo šventės dalyvių mielai sudainuota.  Ji ir skamba panašiai, kaip kitos šio krašto žmonių tradicinės dainos, kuriose apdainuojamas gamtos ir žmogaus santykių subtilybės grožis. Ir visa šio rašytojo kūryba – tarsi himnas Motinai gamtai, jos gyvosioms būtybėms – paukšteliams, žvėreliams ir... vaikams!
Na, o apie Lietuvos regionuose dar gyvuojančias tarmes bei šnektas  sodybos šeimininko pakviesti, paraginti šnekėjo ir dzūkai  (teisingiau, – dainaviškiai), ir zanavykai, ir įvairūs aukštaičiai bei žemaičiai. Gražu buvo paklausyti, kai toks šnekorius ima ir įsismagina vardydamas jam žinomus vieno ar kito kaimo upokšnių, pievų ir kalnelių, ežeriukų, balaičių bei balokšnių, kūdrų, raistų ir miškelių vardus – kokių įdomių tarp jų pasitaiko, tikra liaudies kūryba,  išmonė, o, svarbiausia, kad ir ta išmonė susijusi su tikrove, su gimtąja žeme, tarsi iš jos natūraliai išaugusi. Žinoma, daugiausia skambėjo dainaviškių vietovardžiai, bet netrūko ir iš kitų vietų atsivežtų... Ši šventės dalis buvo pati ilgiausia. Bet – nė kiek nenusibodo!
Užkampis?.. Daugiau tokių užkampių!
Įdomus renginio akcentas taip pat buvo ir deklaracija „Dėl Demeniškių paskelbimo 2016 metų Lietuvos krašto kultūros užkampiu“.  Ji skambėjo taip:
„Mes, aštuntųjų Tarmių ir šnektų atlaidų dalyviai, čia susirinkę iš daugelio Lietuvos kampų ir kampelių, radome reikalą, tikslą ir prasmę, kad Demeniškiai būtų paskelbti 2016, t.y. šių metų Lietuvos kultūros Užkampiu.
Nėra ko slėpti, tad tenka su dėkingumu pripažinti, jog dingstį šiam kukliam žingsniui ar gestui davė Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. Lyg ir pažadėjęs pernai dalyvauti septintuosiuose Demeniškių atlaiduose, likus kelioms dienoms iki jų, Ministras pranešė, kad į Demeniškius atvažiuoti negalės, nes Jam tenka vykti Žagarėn, kuri skelbiasi kultūros sostine...
Kur jau ten mums iki Žagarės!
Taigi mūsų kaimelis nesiveržia į sostines, bet galėtų paliudyti, kad ir Užkampyje įmanoma kultūringai gyventi.
Šiaip ar taip, niekur nevyksta tokie ar panašūs atlaidai, kai į juos susirinkusiesiems atleidžiamos visos nuodėmės, tiesa, išskyrus gimtosios tarmės užmiršimą.
Šiaip ar taip ne apie kiekvieną kaimelį išleistos keturios knygos, sukurtos dvi dainos ir dvi televizijos laidos bei dokumentinis filmas…
Šiaip ar taip niekur kitur, net Žagarėje, nerasite Nežinomojo poeto kapo ar „Tvarto“ galerijos…
Šiaip ar taip ką tik atidaryta galbūt vienintelė pasaulyje Meilės biblioteka ne bloga apie šį kuklų jotvingišką užkampėlį byloja…“
1.Julija Maziukienė.9400
2.Dalia Poškienė.9421
3.Suskambo daina „Mano tėviškėlė“.9694
4.Šventės dalyviai.2228
5.Jūratė Voloskevičienė.2238
6.Gal vienintelės tokios bibliotekos iškaba.2260
7.Romas Sadauskas.2302
8.Linksmieji muzikantai.9330
9.Šventėje dalyvavo ir arklys Laukis.9317
10.Juozas Dingelis.9605 ar 9607

Vytautas LEŠČINSKAS

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

Ukmergę aplankė  dviratininkų žygio „Per žydinčią Aukštaitiją“ dalyviai

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas šeštadienį prie Savivaldybės pasitiko dviratininkų žygio „Per žydinčią Aukštaitiją“ dalyvius. 13 vyrų ir 5 moterys į mūsų miestą dviračiais atmynė per tris dienas, įveikę daugiau nei 500 kilometrų atstumą. Šio jau antrus metus Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) rengiamo žygio maršrutas nusidriekė per dešimties savivaldybių teritorijas. Dviratininkai – dauguma iš jų yra LPD Panevėžio skyriaus nariai – startavo birželio 15-ąją Panevėžyje prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Iš Panevėžio jie keliavo į Biržus.Vabalninką,Kupiškį, Panemunėlį, Rokiškį, Južintus, Užpalius, Uteną, Tauragnus, Ignaliną, Švenčionėlį, Švenčionis, Pabradę, Molėtus. Nuo Molėtų žygeiviai atvyko į Ukmergę, o iš čia toliau pagal planą numynė į Kavarską ir Anykščius. Pernakvoję Anykščiuose, birželio 19-ąją suplanavę pasiekti Traupį, Raguvą, o iš ten – vėl grįžti į Panevėžį ,kur prie Upytės piliakalnio įvyks žygio baigiamoji šventė.
LPD kartu su Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, Ukmergės ir Anykščių rajonų savivaldybėmis šį žygį surengė dviems svarbioms sukaktims paminėti: Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečiui ir LPD įkūrimo 95- mečiui.
Pasak LPD valdybos pirmininko Juozo Dingelio, šio žygio metu nufilmuota medžiaga apie žydinčią Lietuvą bus skleidžiama pasauliui ir pasaulio lietuviams. Tai planuojama padaryti „Klajūnų klubo“ organizuojamos kelionės aplink pasaulį metu. Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirta kelionė turėtų prasidėti dar šiais metais, o baigsis 2018-aisiais.
„Gražiausi Lietuvos vaizdai, rajonų pasiekimai ir žmonės atspindės Lietuvą pasaulyje. Istorinės kelionės metu ši filmuota medžiaga bus rodoma susitikimuose su 100 pasaulio miestų lietuvių bendruomenėmis“, - sakė J.Dingelis.
Susitikimo metu R. Janickas svečiams papasakojo apie Ukmergės miestą bei apie tolimesnius jo gražinimo planus.
„Ukmergė turi labai daug panašumų su Lietuvos sostine Vilniumi. Ukmergė – vienas seniausių Lietuvos miestų, mes, kaip ir vilniečiai turime vieną iš septynių vertingiausių Lietuvoje senamiesčių, miesto viduryje stūkso piliakalnis, per miesto širdį teka Šventoji – ilgiausia Lietuvoje upė“, - kalbėjo Ukmergės rajono meras.

Informaciją parengė  Daiva Zimblienė

LPD dviratininkų “Žygio per žydinčią Aukštaitiją”dalyvius išlydėjo panevėžiečiai su vicemeru Petru Luomanu ir pašventino Panevėžio Šv, Petro ir Povilo bažnyčios klebonas Romualdas Zdanys.

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

Birštonas , birželio 12 d. paminklo Juozui Tumui- Vaižgantui atidengimo šventė.

Didelis AČIŪ Jonavos LPD skyriaus pirmininkui Jonui Sirvydžiui kuris pervedė paminklo fondui 500 erų.

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

Lietuvai pagražinti draugijos veiklos apžvalga

LPD atkūrimo 20-mečio ir jos vadovo Juozo Dingelio 70-mečio proga

Videofilmo autorius Albinas Kentra

_________________________________________________________________________________

2016-03-01 Vytauto Leščinsko romano „Slaptažodis - akcentas“ pristatymas

Vytauto Leščinsko humoristinio romano „Slaptažodis - akcentas“ viršelis

2015-09-30 - Neužversta piliakalnių byla

Lietuvos mokslų akademijos rezoliucija dėl piliakalnių

2015-09-22 Baltų vienybės dieną „Protėvių ugnies šviesa“

Baltų vienybės diena ant Mokšėnų piliakalnio 2015-09-22

2015-07-06 — Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“

Ant Moisiogalos piliakalnio, prie tautos paminklo didžiajam Algirdui

2015-06-20 — Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo dvidešimtmetis

Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo dvidešimtmečio iškilmės
Juozas Dingelis, Arūnas Dingelis ir Tomas Vaisieta
LPD atkūrimo 20-mečio iškilmės Vilniaus karininkų ramovėje 2015-06-20

2015 m. gegužės mėn. žygis dviračiais „Per žydinčią Lietuvą“

2015-05-20 LPD 20 dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ sutiktuvės Šilutėje

Žygio sutiktuvės ir valstybingumo šventė Šilutėje

2015-05-18 LPD 20 dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ palydos iš Panevėžio

2015-05-01 tautos šventė Panevėžyje

2015-04-14 Kaune svarbių knygų pristatymas, susitikimas su prof. Romualdu Grigu

2015-03-20 — Žemės diena VGTU prie Justino Marcinkevičiaus ąžuolo

2015-03-10 LPD garbės pirmininko šv. a. Justino Marcinkevičiaus 85-metis Prienuose

2015-03-05 Lietuvos nacionalinio saugumo svarba po patirto sovietinio genocido

2015-03-04 Lietuvai pagražinti draugija sveikina šimtametę Birutę Fedaravičienę

LPD garbės narei

Birutei Fedaravičienai

Su dideliu džiaugsmu sveikiname jus iškilios 100 metų sukakties proga.

Jūsų gyvenimas kaip legenda, viso šimtmečio Lietuvos kovų už laisvę istorija. Esate tikras Vaižganto deimantas ir pavyzdys mums visiems. Širdingai dėkojame už gražius, prasmingus darbus Lietuvai, ištikimybę Tautos idealams ir meilę bei tarnystę žmonėms. Linkime sveikatos ir dievo globos bei palaimos.

Birutę Fedaravičienę 100 m. sukaktimi sveikina LPD 2015-03-07

Mielieji Lietuvai pagražinti draugijos nariai! Nuoširdžiai sveikinu jus sulaukus mūsų visų pastangomis atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 25-mečio jubiliejaus. Mums malonu, kad 2015 metai sutampa ir su LPD atkūrimo 20-mečiu, kurį iškilmingai minėsime 2015-06-20 Vilniaus karininkų ramovėje. Linkiu, kad meilė Tėvynei, jos gamtai, kalbai ir žmonėms neblėstų jūsų širdyse, o nuolat įkvėptų jus ir toliau karštai darbuotis Tėvynės labui.

— Birutė Fedaravičienė

Birutės Fedaravičienės šimtmetis Kaune 2015-03-07

2015-03-04 Birutei Fedaravičienei įteiktas LDK Gedimino ordino Karininko kryžius

Birutę Fedaravičienę sveikina Dalia Grybauskaitė

2015-03-01 Pamąstymai apie tautą ir tėvynę Kauno Žaliakalnyje

LPD Romualdas Grigas ir Juozas Dingelis Prisikėlimo bažnyčioje Kaune

2015-01-16 LPD Birštono skyriaus pirmininkas Tadas Zubavičius išrinktas Metų žmogumi

Birštono ir Prienų Metų žmogus Tadas Zubavičius su šeima ir LPD draugija

2015-ieji — Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo ir veiklos 20-mečio metai