_________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvai pagražinti draugijos veiklos apžvalga

LPD atkūrimo 20-mečio ir jos vadovo Juozo Dingelio 70-mečio proga Videofilmo autorius Albinas Kentra

_________________________________________________________________________________

2016-03-01 Vytauto Leščinsko romano „Slaptažodis - akcentas“ pristatymas

Vytauto Leščinsko humoristinio romano „Slaptažodis - akcentas“ viršelis

2015-09-30 - Neužversta piliakalnių byla

Lietuvos mokslų akademijos rezoliucija dėl piliakalnių

2015-09-22 Baltų vienybės dieną „Protėvių ugnies šviesa“

Baltų vienybės diena ant Mokšėnų piliakalnio 2015-09-22

2015-07-06 — Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“

Ant Moisiogalos piliakalnio, prie tautos paminklo didžiajam Algirdui

2015-06-20 — Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo dvidešimtmetis

Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo dvidešimtmečio iškilmės
Juozas Dingelis, Arūnas Dingelis ir Tomas Vaisieta
LPD atkūrimo 20-mečio iškilmės Vilniaus karininkų ramovėje 2015-06-20

2015 m. gegužės mėn. žygis dviračiais „Per žydinčią Lietuvą“

2015-05-20 LPD 20 dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ sutiktuvės Šilutėje

Žygio sutiktuvės ir valstybingumo šventė Šilutėje

2015-05-18 LPD 20 dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ palydos iš Panevėžio

2015-05-01 tautos šventė Panevėžyje

2015-04-14 Kaune svarbių knygų pristatymas, susitikimas su prof. Romualdu Grigu

2015-03-20 — Žemės diena VGTU prie Justino Marcinkevičiaus ąžuolo

2015-03-10 LPD garbės pirmininko šv. a. Justino Marcinkevičiaus 85-metis Prienuose

2015-03-05 Lietuvos nacionalinio saugumo svarba po patirto sovietinio genocido

2015-03-04 Lietuvai pagražinti draugija sveikina šimtametę Birutę Fedaravičienę

LPD garbės narei

Birutei Fedaravičienai

Su dideliu džiaugsmu sveikiname jus iškilios 100 metų sukakties proga.

Jūsų gyvenimas kaip legenda, viso šimtmečio Lietuvos kovų už laisvę istorija. Esate tikras Vaižganto deimantas ir pavyzdys mums visiems. Širdingai dėkojame už gražius, prasmingus darbus Lietuvai, ištikimybę Tautos idealams ir meilę bei tarnystę žmonėms. Linkime sveikatos ir dievo globos bei palaimos.

Birutę Fedaravičienę 100 m. sukaktimi sveikina LPD 2015-03-07

Mielieji Lietuvai pagražinti draugijos nariai! Nuoširdžiai sveikinu jus sulaukus mūsų visų pastangomis atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 25-mečio jubiliejaus. Mums malonu, kad 2015 metai sutampa ir su LPD atkūrimo 20-mečiu, kurį iškilmingai minėsime 2015-06-20 Vilniaus karininkų ramovėje. Linkiu, kad meilė Tėvynei, jos gamtai, kalbai ir žmonėms neblėstų jūsų širdyse, o nuolat įkvėptų jus ir toliau karštai darbuotis Tėvynės labui.

— Birutė Fedaravičienė

Birutės Fedaravičienės šimtmetis Kaune 2015-03-07

2015-03-04 Birutei Fedaravičienei įteiktas LDK Gedimino ordino Karininko kryžius

Birutę Fedaravičienę sveikina Dalia Grybauskaitė

2015-03-01 Pamąstymai apie tautą ir tėvynę Kauno Žaliakalnyje

LPD Romualdas Grigas ir Juozas Dingelis Prisikėlimo bažnyčioje Kaune

2015-01-16 LPD Birštono skyriaus pirmininkas Tadas Zubavičius išrinktas Metų žmogumi

Birštono ir Prienų Metų žmogus Tadas Zubavičius su šeima ir LPD draugija

2015-ieji — Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo ir veiklos 20-mečio metai